Zasebnost in obdelava podatkov

To sporočilo vam je na voljo – tudi v skladu s čl. 13 Evropske uredbe 2016/679 o varstvu osebnih podatkov (»Uredba« ali »GDPR«) in zakonske uredbe. 30. 6. 2003 n. 196 (»Kodeks zasebnosti«) in kasnejše spremembe in dopolnitve – E-taras di Pizzolitto L. s registriranim sedežem v Pulsanu (TA), prek Cavour št. 55, kot upravljavca vaših osebnih podatkov. Namen te politike je informirati uporabnika o načinih obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Vrsta obdelanih podatkov

Spletna stran ponuja informativno in včasih interaktivno vsebino. Med brskanjem po spletnem mestu bo E-taras tako lahko pridobil podatke o obiskovalcu na naslednje načine:

Navigacijski podatki

Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje te spletne strani, pridobijo med običajnim delovanjem nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. Ta kategorija podatkov vključuje: naslove IP, vrsto uporabljenega brskalnika, operacijski sistem, ime domene in naslove spletnih mest, s katerih je bil opravljen dostop, informacije o straneh, ki so jih uporabniki obiskali znotraj spletnega mesta, čas dostopa, čas, porabljen za ena stran, notranja analiza poti in drugi parametri, ki se nanašajo na operacijski sistem in uporabnikovo IT okolje.

Dodatne kategorije podatkov

To so vsi osebni podatki, ki jih posreduje obiskovalec prek spletnega mesta, na primer:

 • z izpolnitvijo obrazca za oddajo naročila;
 • z izpolnitvijo obrazca, prek katerega zahtevate informacije o ponujenih storitvah in/ali zahtevo za stik;
 • Z izpolnitvijo obrazca, prek katerega zahtevate vračilo ali zamenjavo artiklov v zvezi z oddanim naročilom;
 • S pisanjem na e-poštne naslove, navedene na našem spletnem mestu, da zahtevate informacije;
 • z dostopom do rezerviranega območja in/ali storitve;
 • Z izpolnitvijo obrazca za predložitev svojega življenjepisa;
 • Z izpolnitvijo obrazca za prejemanje naših novic in trženjskih sporočil;
 • Za posredovanje odgovorov prek obrazca za podporo/klepet;
 • Z izpolnjevanjem obrazca za prijavo na eno od pobud E-taras (npr. dogodkov).

Namen obdelave

Posredovani podatki se obdelujejo za naslednje namene:

 • Zagotavlja blago, ki ga zahteva uporabnik, upravlja s pogodbami, ki jih sklene uporabnik, izvaja s tem povezane administrativne, računovodske, davčne in pravne obveznosti ter obdeluje zahteve, ki jih posreduje uporabnik. Obdelava, ki se izvaja v te namene, je nujna za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in ne zahteva posebnega soglasja zainteresirane strani.
 • Zaznajte izkušnjo uporabe naših platform, izdelkov in storitev, ki jih ponujamo, ter zagotovite pravilno delovanje spletnih strani in njihove vsebine. Obdelava, ki se izvaja za te namene, temelji na zakonitem interesu upravljavca podatkov.
 • Pošiljanje komercialnih sporočil v zvezi s promocijami in/ali ponudbami v interesu lastnika; obdelava, ki se izvaja v te namene, se izvaja s posebnim soglasjem uporabnika.
 • Spremljajte udeležbo na organiziranih dogodkih.

Skupna raba in prenos osebnih podatkov

Podatke, ki jih zbira E-taras, bomo delili samo za zgoraj navedene namene; vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen tistim, ki so navedene v tem pravilniku o zasebnosti. V okviru naših dejavnosti in izključno za iste namene, kot so navedeni v tem pravilniku o zasebnosti, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na naslednje kategorije prejemnikov:

 • Osebje podjetja;
 • ponudniki storitev (npr. ponudniki IT sistemov, ponudniki storitev v oblaku, ponudniki baz podatkov in svetovalci);
 • Javne uprave za pravne namene;
 • vsak javni in/ali zasebni subjekt, ki mu je treba sporočiti vaše osebne podatke v zvezi z zgoraj navedenimi nameni.

Posodobljeni seznam obdelovalcev podatkov je na voljo na sedežu upravljavca podatkov in bo posredovan na pisno zahtevo.

Ta pravilnik o zasebnosti velja tudi v primeru prenosa podatkov v tretje države, kjer je raven varstva podatkov drugačna od tiste v Evropski uniji: kakršen koli prenos osebnih podatkov tretjim osebam bo izveden šele po obvestilu in, če je potrebno, po prejemu vašega soglasja. Vsak prenos podatkov v države, ki niso tiste, za katere je Evropska komisija sprejela odločitev o ustreznosti, poteka na podlagi sporazumov, ki uporabljajo standardne pogodbene klavzule, ki jih sprejme Evropska komisija, ali druga ustrezna jamstva v skladu z veljavno zakonodajo.

Varstvo osebnih podatkov

E-taras di Pizzolitto L. je uvedel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti in zaupnosti osebnih podatkov. Ti ukrepi upoštevajo:

 • najsodobnejša tehnologija;
 • stroški njegove izvedbe;
 • narava podatkov;
 • tveganje zdravljenja.

Namen je zaščititi jih pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali spreminjanjem, nenamerno izgubo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave.

Poleg tega E-taras pri upravljanju vaših osebnih podatkov:

 • zbira in obdeluje osebne podatke, ki so ustrezni, ustrezni in ne pretirani, kot je potrebno za izpolnjevanje zgornjih namenov, ter zagotavlja, da so taki osebni podatki posodobljeni in točni.

Časi hrambe podatkov

Brez poseganja v vašo pravico, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov in/ali zahtevate njihov izbris, bo E-taras di Pizzolitto L. vaše osebne podatke hranil samo toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. in prejeli ali izpolniti zakonske ali regulativne zahteve.

Ko se to obdobje izteče, bodo vaši osebni podatki odstranjeni iz aktivnih sistemov E-taras di Pizzolitto L.

Vaše zakonske pravice

Pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih E-taras di Pizzolitto L. obdeluje, so:

 • PRAVICA DO POPRAVKA. Lahko pridobite popravek osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas ali nam jih posredujete. E-taras di Pizzolitto L. se razumno trudi zagotoviti, da so osebni podatki, ki jih ima, točni, popolni, posodobljeni in ustrezni, na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij;
 • PRAVICA DO OMEJITVE. Omejitev obdelave vaših osebnih podatkov lahko pridobite, če: - oporekate točnosti vaših osebnih podatkov v obdobju, v katerem mora E-taras di Pizzolitto L. preveriti njihovo točnost; - je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov; - Ni več potrebe, da E-taras di Pizzolitto L. hrani vaše osebne podatke, ampak - - - potrebujete jih za ugotavljanje, uveljavljanje ali obrambo svojih pravic na sodišču oz. - Ugovarjate obdelavi, medtem ko E-taras di Pizzolitto L. preverja, ali njeni zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.
 • PRAVICA DO DOSTOPA. E-taras di Pizzolitto L. lahko zaprosite za informacije o shranjenih osebnih podatkih v zvezi z vami, vključno z informacijami o tem, katere kategorije osebnih podatkov ima E-taras di Pizzolitto L. ali jih nadzoruje, za kakšen namen se uporabljajo, kje so bili zbrani (če ne neposredno od vas) in komu so bili morda sporočeni;
 • PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI. Na vašo zahtevo bo E-taras di Pizzolitto L. vaše osebne podatke posredoval drugemu upravljavcu podatkov, če je to tehnično mogoče, pod pogojem, da obdelava temelji na vaši privolitvi ali je potrebna za izvedbo pogodbe;
 • PRAVICA DO ODPOVEDI. Od E-taras di Pizzolitto L. lahko dosežete preklic vaših osebnih podatkov, če: - osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; - imate pravico ugovarjati nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov in to pravico uveljavljati; - Osebni podatki so bili obdelani nezakonito. Razen če je obdelava potrebna na podlagi pravnih obveznosti, zakona ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • PRAVICA DO OPOZICIJE. Obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadar koli ugovarjate, pod pogojem, da obdelava ne temelji na vaši privolitvi, temveč na zakonitih interesih NENCINI SPORT S.p.A. ali tretjih oseb. V takšnih primerih E-taras di Pizzolitto L. ne bo več hranil vaših osebnih podatkov, razen če je mogoče dokazati nujne in zakonite razloge, prevladujoč interes za obdelavo ali oceno ali uveljavljanje ali obrambo pravice do sodnega položaja. Če obdelavi nasprotujete, navedite, ali nameravate svoje osebne podatke izbrisati ali omejiti njihovo obdelavo;
 • PRAVICA DO PRITOŽBE. V primeru domnevne kršitve veljavne zakonodaje o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri pristojnih organih vaše države ali kraja, kjer je prišlo do domnevne kršitve.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Vsaka prihodnja sprememba ali dopolnitev obdelave osebnih podatkov, kot je opisana v tem pravilniku o zasebnosti, bo obveščena prek običajnih komunikacijskih kanalov, ki jih uporablja E-taras di Pizzolitto L. (na primer prek e-pošte ali prek spletnega mesta).

Upravljavec podatkov in pooblaščenec za varstvo podatkov

Za uveljavljanje pravic, navedenih v členih. 15 in naprej člena GDPR se lahko obrnete na upravljavca podatkov E-taras di Pizzolitto Luciano s registriranim sedežem v Pulsanu (TA), prek Cavourja, št. 55, tako da pošljete e-poštno sporočilo na privacy@etarastore.it. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@etarastore.it.

Odkrijte našo mednarodno mrežo

Pošiljamo v 28 držav, več kot 200.000 izdelkov. Bodite na tekočem, naročite se na glasilo.

Array